CAM KẾT HÀNH ĐỘNG

                                      CAM KẾT HÀNH ĐỘNG

Với phương châm “Chất lượng, An toàn, Hoàn mỹ”, DELTA WINDOWS luôn không ngừng hoàn thiện mình, không chỉ trong công tác chuyên môn mà còn không ngừng hoàn thiện nhân cách, tác phong của từng nhân viên để ngày càng nâng cao được chất lượng phục vụ khách hàng.

Là một công ty hoạt động với phương châm: lợi ích của khách hàng là trên hết; lợi ích của người lao động được quan tâm; lợi ích của cổ đông được đảm bảo; đóng góp có hiệu quả vào sự phát triển của xã hội.

  • Đối với Khách hàng: Công ty DELTA WINDOWS cam kết thoả mãn tối đa lợi ích của khách hàng trên cơ sở cung cấp cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ tối ưu, nhiều tiện ích, chi phí có tính cạnh
  • Đối với nhân viên: Công ty DELTA WINDOWS quan tâm đến cả đời sống vật chất và đời sống tinh thần của người lao động, đảm bảo mức thu nhập cao và ổn định, có cơ hội thăng tiến, người lao động thường xuyên được chăm lo nâng cao trình độ nghiệp vụ, được phát triển cả quyền lợi chính trị và văn hoá.
  • Đối với cổ đông: Công ty DELTA WINDOWS quan tâm và nâng cao giá trị công ty, cổ phiếu, duy trì mức cổ tức cao hàng năm và duy trì tốc độ tăng trưởng
  • Đối với cộng đồng: Công ty DELTA WINDOWS cam kết thực hiện tốt nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách Nhà nước; Luôn quan tâm chăm lo đến công tác xã hội, từ thiện để chia sẻ khó khăn của cộng đồng.